Учебна програма

  • Форма на обучение - задочна
  • Степен - магистър
  • Продължителност на обучение - четири семестъра
  • Език на преподаване - български
  • Семестриална такса - 750€
Mobirise

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
( за бакалаври неикономисти )

- Икономика II
- Основи на финансите
- Основи на счетоводството
- Бизнес статистика
- Търговско право 

ВТОРИ СЕМЕСТЪР
( за бакалаври неикономисти )

- Основи на маркетинга
- Икономикис I
- Финансов мениджмънт
- Инвестиции
- Основи на застраховането

ТРЕТИ СЕМЕСТЪР

- Пазари на недвижими имоти
- Правни аспекти на търговията с недвижими имоти. Регулация на сделките с имоти и недобросъвестни търговски практики
- Маркетинг и реклама на недвижими имоти
- Управление на продажбите
- Бизнес комуникация и етика 

ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 

- Оценяване на недвижими имоти
- Правни аспекти, свързани с оценяването на недвижими имоти 
- Стандартизация и етични правила при оценяването на недвижими имоти 
- Управление на портфейл 
- Финансови показатели при анализа на недвижими имоти 
- Защита на дипломна работа: сесия – м. юли, втора сесия – м. октомври, трета сесия – м. февруари

Контакти

Email: jgeorgieva@vuzf.bg

Тел.: 0035924015807

Адрес

ул. Гусла 1, кв. Овча Купел

1618 София