Специалността „БРОКЕРСТВО И ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ има за цел да подготви студентите за работа в сферата на бизнеса с недвижими имоти. Учебният план е структуриран така, че при желание отделните дисциплини могат да се изучават и като самостоятелни курсове. След завършването на обучението по всяка отделна дисциплина студентите ще получават сертификат от ВУЗФ, който удостоверява, че са придобили знания и умения в дадената област.

Обучението по програмата подготвя студентите за:

Защо да уча тази специалност?

За да създадете успешен собствен бизнес без инвестиция;

Ориентация в тенденциите на пазара на недвижимите имоти както в България, така и в международен план;

Познаване на принципите на оценяването на недвижимите имоти;

Работа с правните аспекти и със стандартите на сделките с недвижими имоти; Познаване на етичните норми в работата с недвижимите имоти;

Успешно управление на бизнес с недвижими имоти при познаването на финансовите показатели на този тип дейност;

Осъществяване на успешна маркетингова и рекламна кампания на бизнес с недвижими имоти.

Завършилите ще се реализират успешно като:

Брокери на недвижими имоти;

Оценители на недвижими имоти;

Мениджъри на бизнес с недвижими имоти;

Консултанти и специалисти в тази сфера.

Контакти

Email: jgeorgieva@vuzf.bg

Тел.: 0035924015807

Адрес

ул. Гусла 1, кв. Овча Купел

1618 София