Кандидатстване

За нашата специалност, освен надлежно попълнената апликационна форма и дължимите към нея такси, е необходимо да представите само диплома за завършена степен бакалавър и / или удостоверение за подходящ трудов стаж. За да кандидатствате, моля, свържете се с нас на: jgeorgieva@vuzf.bg или 00 359 240 15 807.

Има възможност за разсрочено плащане, както и опции за курсово обучение.

Mobirise
Контакти

Email: jgeorgieva@vuzf.bg

Тел.: 0035924015807

Адрес

ул. Гусла 1, кв. Овча Купел

1618 София