Проф. Боян Дуранкев

Проф. д-р Боян Дуранкев е роден в София на 2.05.1951 г.
Завършва Висшия икономически институт (по-късно УНСС), където работи от 1980 г. Доктор е по икономика. Последователно е асистент, главен асистент, доцент и професор.
Специализирал е в Русия, Германия, Португалия, САЩ.
Бил е председател на Националната икономическа асоциация на Р България; директор на Университетско издателство „Стопанство” при УНСС; директор на сп. „Алтернативи” при УНСС; член на Комисията по конкурси за специализации и научни изследвания на МОН; ръководител за България на международния проект „Изследване на организационната култура”; ръководител на редица национални проекти; главен редактор на списание „Маркетинг & мениджмънт в Нова Европа”; директор на маркетингова и рекламна агенция „Нови хоризонти”; член на АС на УНСС; главен секретар на УНСС; член на Експертния съвет на СЕМ; зам.-председател на „Център за конституционни изследвания”; ключов експерт в МИЕТ; председател на издателския съвет на УНСС.
Автор е на над 350 специализирани статии, учебници и монографии.
В момента е ръководител на Катедра „Маркетинг и мениджмънт“ във ВУЗФ. Член е на УС на Българската асоциация по маркетинг, както и член на борда на Superbrands Bulgaria, член на Съвет по хабилитация в УНСС и член на Съвета на старейшините в УНСС.
През 1990 г., 2014 г. и 2015 г. му е присъждано отличието „Професор №1 на УНСС“. 

Mobirise
Контакти

Email: jgeorgieva@vuzf.bg

Тел.: 0035924015807

Адрес

ул. Гусла 1, кв. Овча Купел

1618 София