Ас. Никола Димитров

Ас. Никола Димитров е магистър по Технологии, иновации и предприемачество. Завършил е Шефийлдския университет, където защитава дисертация на тема „Управление на комплексни и хаотични организации в югоизточна Европа: ключови фактори и инструменти за управление“ (октомври, 2009 г.). От 2011 г. е хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), както и лектор към Международния факултет на Университета в Шефийлд, Великобритания. Води лекции и упражнения в бакалавърските курсове по ИТ умения за бизнес, ИТ и мениджмънт, Вземане на решение чрез ИТ и Академични умения на студенти в Международния факултет на Университета в Шефийлд, също и в бакалавърските и магистърските дисциплини Управление на продажбите, Мениджмънт на бизнес процеси, Бизнес процеси: ключови клиенти и партньори на студенти във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).
ас. Никола Димитров е активен “intrapreneur”, стратег и консултант за успех; работил е за редица компании в сферата на ИТ консултации, застраховки, недвижими имоти, туризъм, банкиране и центрове за изнесени услуги.
Работил е като Lean консултант по управление на процесите и ефективността в една от водещите австрийски банки в България, както и за американската Форчън глобал 500 компания, с фокус върху промяна на културната нагласа, подобряване на мотивационните схеми, ефективност и оптимизация на процесите, стратегии за увеличение на продажбите, оптимизация на клоновата мрежа, обучения по коучинг и др.
ас. Никола Димитров е участвал в проекти като: Интегриране на CRM системи; Планиране, управление, маркетинг и продажби на недвижими имоти; Създаване на онлайн банкиране; Създаване на мобилно банкиране; Създаване на зони за самообслужване и др.
Неговият профил включва богат опит в бизнес комуникациите, междукултурната комуникация и презентационните умения (говорене пред публика), обучения, коучинг и менторство. ас. Никола Димитров е редовно канен като гост-лектор на различни академични, благотворителни и бизнес събития.
Неговите интереси и текущи научни изследвания включват игрови теории и игровизация на образованието и бизнеса, а също така управление на промяната, коучинг, продажби и мрежов бизнес.
От 2014 г. е лектор в Лятната детска академия на ВУЗФ, където води теми, свързани с бъдещето на банките, предприемачеството и изграждане на лидерски умения.
От 2015 г. е ментор в HiAchievers.com, академия за развитие на лидерски и презентационни умения на тийнейджъри, както и ментор на Junior Achievement Bulgaria.
От 2016 г. активно се занимава и с любимия си спорт като треньор по волейбол и през сезон 2017 става помощник-треньор на Владимир Николов във волейболен клуб „Левски“ – София.
 

Mobirise
Контакти

Email: jgeorgieva@vuzf.bg

Тел.: 0035924015807

Адрес

ул. Гусла 1, кв. Овча Купел

1618 София